Eerstelijns diagnostiek

Het Diagnostisch Toetsoverleg (DTO) dat wij met de bij ons aangesloten ziekenhuizen aanbieden bestaat uit een flexibel modulair opgebouwd programma voor huisartsen in Hagro of FTO verband.

Sinds 2017 zijn ook het Flevoziekenhuis en het BovenIJ ziekenhuis bij dit DTO betrokken.De rode draad is dat op basis van de gekozen thema’s er feedback gegeven wordt over het eigen specifieke aanvraaggedrag van de huisarts in vergelijking met de overige leden van de Hagro of FTO en een gemiddelde normpraktijk van 2350 patiënten.

Naast een onderwerp als bespreking van het aantal orders/analyses en top 10 aanvragen per individuele huisarts (genormeerd op praktijkgrootte), de gezamenlijk praktijkgrootte van de deelnemende Hagro/FTO huisartsen en een gemiddelde normpraktijk, bestaande uit 2350 patiënten, kunnen ook een aantal specifieke onderwerpen de revue passeren in een sessie van ca. een half uur per onderwerp.

  1. Vitamine B12 in het grijze gebied (125 -225 pmol/l) en nu verder? Afweging meerwaarde MMA, a-IF, a-parietale cellen t.o.v. ‘blinde’ suppletie?
  2. eGFR overgang van MDRD naar CKD-EPI formule, wat verandert er en wat blijven de beperkingen?
  3. Vitamine D hype of zegen?
    • Wat is de a-priori kans dat ref.w. < 50 umol/l. En dan?
    • Relatie met PTH en de LTA chronisch nierfalen.
  4. Waarde calprotectine in feces.
  5. Huidige laboratorium onderzoek bij verdenking coeliakie.
  6. Bloed/urine parameters bepaald in de huisartsenpraktijk, wat betekent de nieuwe NHG/NVKC/SAN richtlijn in de praktijk en welke ondersteuning mag/kan van het laboratorium verwacht worden.

In de evaluatie direct na afloop van het DTO wordt besproken hoe de veranderende inzichten kunnen worden gemonitord en hoe deze mondeling of schriftelijk teruggekoppeld kunnen worden.

Voorbereiding DTO
Om een DTO goed te laten verlopen is een zorgvuldige en tijdige voorbereiding noodzakelijk. Zodra de wens kenbaar gemaakt wordt voor een DTO zal een laboratoriumspecialist contact opnemen met de vertegenwoordigend huisarts over de afstemming en planning van het programma.

Namens de laboratoriumspecialisten klinische chemie
dr. Rene Niessen, klinisch chemicus

Contactpersonen

ZiekenhuisNaamTelefoonE-mail
BovenIJdr. Helen Brantjes020-634 6423h.brantjes@bovenij.nl
Flevoziekenhuisdr. Marieke Levitus036-868 8817mlevitus@flevoziekenhuis.nl
OLVGdr. Rene Niessen020-599 3159r.w.l.m.niessen@olvg.nl