Nieuws

OLVG: OLVG en SALT verbeteren mogelijkheden bloedafname: Verdere samenwerking in bloedafname en laboratoriumdiagnostiek
Vanaf 1 september verzorgt OLVG alle laboratoriumdiagnostiek voor het door SALT in Amsterdam afgenomen onderzoeksmateriaal. Hiermee wordt de samenwerking tussen OLVG en eerstelijns diagnostisch centrum SALT verder uitgebreid. Het grote voordeel voor de cliënt is dat bij een eventuele verwijzing door de huisarts naar OLVG extra bloedprikken niet nodig is. Ook wordt de mogelijkheid geboden van bloedafname aan huis en op zaterdagen.
September 2017 <lees meer>

OLVG en Sanquin: OLVG en Sanquin slaan handen ineen met Labcombinatie
OLVG Laboratoria en Sanquin Diagnostiek B.V. bundelen de krachten en bieden een nieuwe dienstverlening aan: OLVG Sanquin Labcombinatie. Beide organisaties houden hun zelfstandigheid en eigen identiteit; daar waar samenwerking voordeel oplevert, gaat de Labcombinatie een belangrijke rol spelen. Dankzij de bundeling van kennis en specialismen is Labcombinatie de meest complete diagnostische organisatie van Nederland. De samenwerking creëert een totale laboratorium-dienstverlening, met één loket met korte doorlooptijden. Door centralisatie is de efficiency maximaal en is een complete en betrouwbare diagnostiek voor de patiënt en zorgverleners beschikbaar. OLVG Laboratoria en Sanquin Diagnostiek zetten hiermee een eerste stap naar een bredere samenwerking met andere laboratoria.
Juli 2017 <lees meer>

OLVG: Informatie auto-immuunziekten diabetesscreening
In het diabetes autoantibody standardisation programme (DASP) in 2012 zijn 100 sera van gezonde donoren en 50 sera van gediagnosticeerde diabetes patiënten getest door 26 laboratoria in 13 landen. Uit deze studie bleek dat antistoffen tegen GAD65 de beste voorspeller zijn van insuline afhankelijkheid/type-1 diabetes, gevolgd door IA2 antistoffen en ZnT8 antistoffen. De diagnostiek is hierop aangepast.
Mei 2017 <lees meer>>

OLVG en Sanquin: Samenwerking: het belang van kennis hebben en kennis houden
Sanquin en het klinisch chemisch laboratorium van het OLVG werken steeds meer samen, Sanquin verzorgt inmiddels de bulk van de diagnostiek op bijzondere erytrocytenantistoffen voor het OLVG. Een programma van kennisuitwisseling, training en stages ondersteunen goede communicatie en hechte samenwerking. Een interview met klinisch chemici Willemijn van den Ancker (i.o.), Simone Smits en Anja Leyte van het OLVG en met Claudia Folman en Masja de Haas van Sanquin Diagnostiek over het belang van kennis hebben en kennis houden.
Mei 2017 <lees meer>

OLVG en Sanquin: Uitnodiging nascholing Klinische Chemie voor huisartsen in de regio Almere
Dinsdag 6 juni 2017 van 17.30 – 21.00 uur, Auditorium Flevoziekenhuis. <Lees meer>

OLVG: Wijzigingen met betrekking tot de bepaling van antistoffen tegen TSH-receptor in bloed, vrije lichte ketens in urine, en Calprotectine in faeces.
In verband met harmonisatie en verbetering in kwaliteit en efficiëntie zal vanaf 1 maart de Medizym-ELISA worden gebruikt voor de bepaling van antistoffen tegen TSH-receptor in bloed, zijn de aanvraagmogelijkheden voor vrije lichte ketens in bloed en urine gelijkgetrokken en zal de Calprotectine bepaling in faeces met de Diasorin methode worden uitgevoerd.
Maart 2017 <Lees meer>

Sanquin en OLVG: Nieuwe lactose intolerantie genotypering.
Sanquin en OLVG hebben in nauwe samenwerking een nieuwe test, lactose intolerantie genotypering, opgezet en zal deze dienstverlening met ingang van 1 maart 2017 via het aanvraagsysteem van Sanquin aanbieden.
Februari 2017 <Lees meer>