De behandelend arts

Goede samenwerking tussen het nieuwe medisch diagnostisch laboratorium en behandelend artsen is van wezenlijk belang. De medewerkers van het laboratorium zijn zich hier terdege van bewust en zullen alles op alles zetten om behandelend artsen te adviseren en aan de wensen van behandelend artsen op het gebied van diagnostiek te voldoen.