Huisartsen en verloskundigen

Huisartsen en verloskundigen krijgen met de verschuiving van de zorg van de tweede naar de eerste lijn een andere taak en rol. Zij stellen daardoor ander eisen aan de diagnostiek die zij nodig hebben. Diagnostiek moet meer en meer in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk direct kunnen worden aangevraagd en/of beschikbaar zijn op een klantvriendelijke en weinig tijdrovende manier.

Het door het nieuwe medisch diagnostisch laboratorium biedt een uitgebreid dienstenpakket met onder andere:

• Snelle elektronische rapportage, direct zichtbaar in het HIS
• Laagdrempelige consultatie klinisch chemicus, arts microbioloog en patholoog
• Priklocatie in de wijk/gezondheidscentrum/verloskundigenpraktijk
• Opleiden en faciliteren bloedafname door praktijkassistenten
• Nascholingen en Diagnostische Toets Overleggen (DTO’s)
• Concurrerende en heldere prijsstelling

Het grootste deel van de analyses zal op het 24/7 laboratorium van het “eigen” ziekenhuis worden uitgevoerd. Hierdoor kunnen spoeduitslagen ook snel aan de huisarts worden teruggekoppeld en volgt eventueel direct overleg met de lokale klinisch chemicus of arts microbioloog.