OLVG en SALT verbeteren mogelijkheden bloedafname

Verdere samenwerking in bloedafname en laboratoriumdiagnostiek

P E R S B E R I C H T

Vanaf 1 september verzorgt OLVG alle laboratoriumdiagnostiek voor het door SALT in Amsterdam afgenomen onderzoeksmateriaal. Hiermee wordt de samenwerking tussen OLVG en eerstelijns diagnostisch centrum SALT verder uitgebreid. Het grote voordeel voor de cliënt is dat bij een eventuele verwijzing door de huisarts naar OLVG extra bloedprikken niet nodig is. Ook wordt de mogelijkheid geboden van bloedafname aan huis en op zaterdagen.

Niet meer extra bloedprikken
Na bloedafname op een OLVG/SALT afnamelocatie gaat het onderzoeksmateriaal voor diagnostiek naar de OLVG laboratoria. Zo nodig is er direct contact mogelijk met het desbetreffende (laboratorium) specialisme. Mocht een verwijzing naar OLVG toch nodig blijken, dan hoeft de cliënt niet opnieuw bloed te laten afnemen.

Prikken aan huis
Door de samenwerking kunnen OLVG en SALT ook de service bieden voor bloedafname aan huis aan cliënten die niet in de gelegenheid zijn om naar een afnamelocatie te komen. OLVG en SALT verzorgen op diverse locaties (OLVG, SALT) in Amsterdam van maandag t/m vrijdag de mogelijkheid voor (thuis) bloedafname.

Ook op zaterdag bloedafname
Vanaf 16 september 2017 is bloedafname ook op zaterdag mogelijk op de volgende afnamelocaties:
• Bloedafname laboratorium OLVG-Oost, Oosterpark 9 van 8:00-12:00 uur
• Afnamelocatie Rivierenbuurt: Verzorgingshuis Torendael, Veluwelaan 21 van 8:30 - 11:00 uur.

Door de samenwerking van OLVG en SALT kan nog betere en efficiëntere zorg geboden worden afgestemd op de cliëntbehoefte en inspelend op het huidige zorgvraag.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met persvoorlichting OLVG via 020-5993887 of met SALT via communicatie@salt.nl