Patiënten

De patiënt staat centraal bij diagnostisch onderzoek.
Het nieuwe laboratorium past haar werkwijze en aanbod aan de wensen en verwachtingen van de patiënt aan: