Zorginstellingen/ziekenhuizen

De relatie tussen het nieuwe medisch diagnostisch centrum en zorginstellingen/ziekenhuizen is die van opdrachtnemer versus opdrachtgever. Zorginstellingen en ziekenhuizen stellen zich als klant op en stellen eisen aan de wijze waarop de diagnostiek wordt aangeboden en gerapporteerd. Het nieuwe medisch diagnostisch laboratorium levert haar diensten conform de veiligheid- en kwaliteitseisen zoals die gesteld worden door de Inspectie voor de Gezondheidszorg en accreditatie-instanties met daarnaast:

• Concurrerende prijsstelling
• Acceptatie en draagvlak bij de aanvragers binnen de organisatie
• Inzet en kwaliteit van de laboratoriumspecialisten in ziekenhuisbrede commissies
• Het leveren van zinvolle diagnostiek en het voorkomen van dubbeldiagnostiek
• Een eenduidige en heldere Service Level Agreement, inclusief afspraken over logistiek en ICT-koppelingen

Het nieuwe medisch diagnostisch laboratorium is toegerust voor het leveren van diagnostiek voor landelijke gezondheids- en screeningsprogramma’s. De inrichting van de organisatie voldoet aan de vereiste kwaliteits- en capaciteitseisen en de prijzen zijn concurrerend. Het nieuwe medisch diagnostisch centrum is in staat haar bedrijfsprocessen flexibel aan te passen en het heeft de commerciële slagkracht om complexe programma’s met goed resultaat af te ronden.