Zorgverzekeraars

De kosten voor diagnostiek onderzoek worden uiteindelijk betaald door de zorgverzekeraars. Zij zijn dus gebaat bij een effectieve inzet van diagnostisch onderzoek. Het nieuwe medisch diagnostisch laboratorium realiseert dit door goede aanvraagprotocollen en werkafspraken tussen aanvragers en laboratoriumspecialisten vast te leggen waardoor alleen díe bepalingen aangevraagd worden die relevant zijn.