Opleidingen Labcombinatie

OLVG-Sanquin Diagnostiek Labcombinatie beschikt over brede en unieke kennis op het gebied medische diagnostiek. Enthousiaste en ervaren laboratoriumprofessionals geven trainingen, cursussen en lezingen op dit terrein en zorgen dat u op regelmatige tijden uw
vakkennis en bekwaamheden actueel kan houden en uw dienstverlening vergroot.

Permanente bij- en nascholing voor professionals
Steeds meer wordt van de professionals binnen en buiten de laboratoria kennis en kunde gevraagd om te kunnen bijdragen aan een optimale diagnosestelling en daarop aansluitend behandeling. Binnen de medische laboratoria van Labcombinatie is permanente aandacht voor de ondersteuning rondom interpretatie van de testuitslagen en de achtergrond informatie behorend bij een diagnose. Labcombinatie biedt professionals in de zorg, onderzoekers en medewerkers daarvoor ondersteuning in de vorm van onderwijs. De opleidingen zijn onder andere geschikt voor artsen (io), verpleegkundigen, medisch specialisten (io), klinisch chemici (io) en analisten en andere laboratoriummedewerkers, stagiairs vanuit diverse laboratoriumopleidingen of vanuit het wetenschappelijk onderwijs.

State of the art
Hierbij wordt onder andere ook aandacht gegeven aan nieuwe regelgeving en nieuwe technieken. Vanuit innovatief opzicht streven we ernaar om professionals die een diagnostische dienst verlenen, deze ‘state of the art’ te laten inrichten. Alleen up-to-date diagnostiek maakt toegesneden, moderne en vaak snelle, behandelingen mogelijk.

Labcombinatie biedt een breed pakket aan onderwijs aan
De cursussen zijn toegesneden op de laatste ontwikkelingen op het gebied van klinische chemie, hematologie, transfusiegeneeskunde tot en met POCT. Het aanbod zal binnenkort worden aangevuld met onderwerpen vanuit de medische microbiologie en pathologie. Vragen of meer weten over het onderwijsaanbod? Stuur een mail naar sanquindiagnostiek@sanquin.nl.

Onderwijscatalogus
Wij werken aan een doorzoekbare onderwijscatalogus. Ondertussen treft u het huidige onderwijsaanbod hier in pdf.