Medisch specialisten

Specialisten in het ziekenhuis mogen van het nieuwe medisch diagnostisch laboratorium advisering bij de keuze voor het onderzoek en een snelle en inhoudelijk juiste rapportage hiervan verwachten, met daarnaast ook nog:

• Snelle elektronische aanvraag en rapportage, zichtbaar in het ziekenhuisinformatiesysteem en het Elektronisch Patiënten Dossier
• Proactieve signalering bij afwijkende of veranderende analyseresultaten
• Bij de consultatieve functie: goede bereikbaarheid en hoge kwaliteit
• Continuïteit en kwaliteit in het multidisciplinaire overleg en in ziekenhuiscommissies
• Overleg en consultatie bij het invoeren van nieuwe en innovatieve onderzoeken